Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen fiske, akvakultur, jord- og skogbruk

Om lag 63 000 personer jobber innen fiske, akvakultur, jord- og skogbruk. Flest jobber som bonde eller fisker.

79 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

80 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

21 % jobber mer enn 48 timer per uke

ALLE SYSSELSATTE:
5 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen fiske, akvakultur, jord- og skogbruk

I fiske, akvakultur, jord- og skogbruk oppgis 3 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

32 %

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Utsettes for vibrasjoner

Knyttet til
 • helkroppsvibrasjoner fra arbeidsmaskiner og kjøretøy
 • hånd- eller armvibrasjoner fra maskiner eller håndholdt verktøy
Kan føre til
 • korsryggssmerter
 • kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd i hender og armer

18 %

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • lyd fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy
Kan føre til
 • gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy
 • økt risiko for skader og ulykker når kommunikasjon og oppmerksomhet påvirkes eller varselsignaler overdøves

61 %

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Utsettes for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • at man i det daglige har hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, løsemidler, avfettingsmidler eller oljer
Kan føre til
 • hudplager og eksem.
 • at enkelte stoffer tas opp i blodbanen og slik kan føre til skade andre steder i kroppen

59 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan puste inn støv og kjemikaler

Knyttet til
 • Plantevernmidler og håndtering av planter og dyr
 • Eksos fra maskiner og kjøretøy
 • Støv/partikler fra mekaniske prosesser
 • Trestøv
 • Gass/damp fra kjemikalier
 • Mineralstøv
 • Røyk/avgasser fra forbrenning
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

67 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Er i kontakt med biologisk materiale

Knyttet til
 • Kontakt med dyr, fjærkre, fisk og skalldyr som kan inneholde allergener, bakterier, virus, sopp, og dyrehår
 • Rengjøring, særlig ved spyling, hvor partikler fra biologisk materiale kan overføres til luften og pustes inn
Kan føre til
 • Økt risiko for allergier, hudreaksjoner og plager i luftveiene
 • Overføring smittsomme sykdommer gjennom nærkontakt

45 %

 

Alle
sysselsatte:

16 %

Har tungt fysisk arbeid

Knyttet til
 • Hardt, energikrevende kroppsarbeid som gjør at man puster raskere
 • Håndtering av tunge maskiner, verktøy og materialer
 • Stående arbeid
Kan føre til
 • Muskel- og skjelettplager

28 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • Arbeid med løftede armer uten støtte
 • Kan også innebære bruk av håndholdt verktøy og utsty
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager

28 %

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever at jobben forstyrrer privatlivet

Knyttet til
 • å sette grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe
Kan føre til
 • mindre tid og overskudd til å takle plikter og forventninger på hjemmebane

Helseutfall innen fiske, akvakultur, jord- og skogbruk

46 %

opplever økt risiko for å bli utsatt for en ulykke på jobb

Les mer om opplved skaderisiko

20 %

oppgir øresus og nedsatt hørsel

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om øresus og nedsatt hørsel

14 %

oppgir hudplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

22 %

oppgir armsmerter

4 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

33 %

oppgir smerter i beina

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

6 %

oppgir luftveisplager

Les mer om luftveisplager og -sykdommer

Mer om bransjen

 • En stor andel i denne bransjen er selvstendig næringsdrivende

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.