Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen industri

Om lag 164 000 personer jobber i industrien (uten næringsmiddelindustri). Flest jobber som ingeniør, operatør eller sivilingeniør.

83 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

70 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

14 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen industri

I industri oppgis 2 av 5 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

18 %

 

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever lave utviklingsmuligheter

Knyttet til
 • få muligheter for faglig utvikling
 • begrensede muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaring man har fått gjennom utdanning og arbeid
 • begrensede muligheter til å mestre nye utfordringer på arbeidsplassen
Kan føre til
 • redusert selvbestemmelse og lav jobbkontroll

40 %

 

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Har nylig opplevd nedbemanning

Knyttet til
 • om virksomheten man jobber i har gjennomført nedbemanning i perioden 2016 til 2019
Kan føre til
 • lav tilfredshet
 • psykiske og fysiske helseplager

36 %

 

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Utsettes for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • at man i det daglige har hudkontakt med ulike løsemidler, avfettingsmidler eller oljer
Kan føre til
 • hudplager og eksem
 • at enkelte stoffer tas opp i blodbanen og slik kan føre til skade andre steder i kroppen

42 %

 

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan puste inn støv og kjemikaler

Knyttet til
 •  røyk og avgasser fra forbrenning eller industriprosesser
 • sveiserøyk/metallrøyk
 • eksos fra maskiner og kjøretøy
 • mineralstøv
 • støv/partikler fra mekaniske prosesser
 • gass/damp fra kjemikalier som lakk, lim, oljer og avfettingsmidler
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

16 %

 

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Utsettes for vibrasjoner

Knyttet til
 • hånd- eller armvibrasjoner fra maskiner eller håndholdt verktøy
 • helkroppsvibrasjoner fra arbeidsmaskiner og kjøretøy/fartøy
Kan føre til
 • kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd i hender og armer
 • korsryggssmerter

19 %

 

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • lyd fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy
Kan føre til
 • gradvis eller umiddelbar øresus og nedsatt hørsel, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy
 • økt risiko for skader og ulykker når kommunikasjon og oppmerksomhet påvirkes eller varselsignaler overdøves

Helseutfall innen industri

21 %

oppgir øresus og nedsatt hørsel

3 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om øresus og nedsatt hørsel

19 %

oppgir armsmerter

2 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

5 %

oppgir luftveisplager

Les mer om luftveisplager

Fraværsskader

I industri er risikoen for fraværsskade fordoblet sammenlignet med gjennomsnittet for alle sysselsatte

Arbeidsskader

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.