Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen sjøfart og luftfart

Om lag 25 000 personer jobber innen sjøfart og luftfart. Flest jobber som lager- eller transportmedarbeider, skipsbefal, flyger eller mekaniker.

74 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

75 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

49 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen sjøfart og luftfart

I sjøfart og luftfart oppgis 3 av 8 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

27 %

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • lyd fra blant annet motorer, maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy
Kan føre til
 • gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy
 • økt risiko for skader og ulykker når kommunikasjon og oppmerksomhet påvirkes eller varselsignaler overdøves

33 %

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Utsettes for vibrasjoner

Knyttet til
 • vedvarende helkroppsvibrasjoner fra kjøretøy og fartøy som båter, skip og fly
 • hånd- eller armvibrasjoner fra maskiner eller håndholdt verktøy
Kan føre til
 • korsryggssmerter
 • kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd i hender og armer

43 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan puste inn gass, støv eller kjemikalier

Knyttet til
 • eksos fra maskiner og fartøy
 • gass/damp fra kjemikalier som løsemidler, oljer og avfettingsmidler
 • røyk/avgasser
 • støv/partikler fra mekaniske prosesser
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

47 %

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Utsettes for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • at man i det daglige har hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, løsemidler, avfettingsmidler eller oljer
Kan føre til
 • hudplager og eksem
 • at enkelte stoffer tas opp i blodbanen og slik kan føre til skade andre steder i kroppen

21 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • arbeid med løftede armer uten støtte
 • reparasjon, montering, overflatebehandling og bruk av håndholdte verktøy over skulderhøyde
 • håndtering av gjenstander i høye hyller
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager

21 %

 

Alle
sysselsatte:

5 %

Jobber lange arbeidsuker

Knyttet til
 • arbeidsuker over 48 timer
Kan føre til
 • redusert arbeidsevne
 • økt risiko for arbeidsskader, hjerte- og karsykdom og psykiske plager

24 %

 

Alle
sysselsatte:

10 %

Opplever jobbusikkerhet

Knyttet til
 • opplevd fare for å miste jobben på grunn av nedleggelser, nedbemanning eller andre årsaker
Kan føre til
 • søvnforstyrrelser og psykiske plager
 • lav trivsel og tillit til arbeidsplassen
 • intensjoner om å slutte i jobben

13 %

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Opplever konflikter med leder

Knyttet til
 • å ofte eller av og til ha ubehagelige konflikter med leder
 • at leder ikke behandler ansatte rettferdig/upartisk
 • kan også innebære at man får lite støtte og hjelp av leder og at arbeidsresultater sjelden/aldri blir verdsatt
Kan føre til
 • økt risiko for muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager
 • nedsatt produktivitet, trivsel og ønske om å slutte i jobben

Helseutfall innen sjøfart og luftfart

17 %

oppgir øresus eller nedsatt hørsel

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om øresus og nedsatt hørsel

13 %

oppgir hudplager

3 av 10

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

28 %

opplever at det er økt risiko for å bli utsatt for er ulykke på jobb

Les mer om opplevd skaderisiko

62 %

opplever at liv og helse settes i fare ved feilhandling

Les mer om feilhandlingskonsekvenser

Mer om bransjen

 • 46 % har opplevd nedbemanning i egen virksomhet i perioden 2016 til 2019
 • 61 % jobber i virksomheter med mer enn 200 ansatte

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.