Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet på sykehjem

Om lag 156 000 jobber på sykehjem eller i andre pleie- og omsorgsinstitusjoner. Flest jobber som pleie- og omsorgsarbeider eller sykepleier.

80 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

58 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

81 % jobber turnus

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

31 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet på sykehjem

På sykehjem oppgis 2 av 5 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

49 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • Nær kontakt med beboere og pårørende
 • Sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra beboere og pårørende
 • Det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • Økt risiko for psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær.

39 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • Få muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Liten mulighet til å påvirke eget arbeidstempo
 • Liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall.

34 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • Vold og/eller trusler om vold fra beboere eller pårørende
 • Slag, spark, dytting og lugging
Kan føre til
 • Økt risiko for skader, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og sykefravær.
 • Vanlig å tenke at man ønsker å slutte i jobben.

21 %

 

Alle
sysselsatte:

12  %

Opplever høy grad av rollekonflikt

Knyttet til
 • Håndtering av motstridende forespørsler og forventninger fra beboere, pårørende, ledere og kolleger
 • Opplevelsen av at oppgaver burde vært gjort annerledes
 • Mangel på tilstrekkelige hjelpemidler eller ressurser til å utføre arbeidsoppgaver
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall

32 %

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Løfter i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • Beboere som skal løftes og forflyttes
 • Tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • Flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men tilsammen utgjør uheldig belastning
Kan føre til
 • Økt risiko for å pådra seg akutte ryggsmerter. Disse kan være forbigående, men over tid utvikle seg til langvarige smerter og sykefravær

79 %

 

Alle
sysselsatte:

18 %

Er i kontakt med kroppsvæsker

Knyttet til
 • Daglig stell av beboere.
 • Blod, spytt, avføring og urin.
Kan føre til
 • Smitte fra sykdomsfremkallende stoffer som bakterier og virus.

19 %

 

Alle
sysselsatte:

5%

Utsettes for uønsket seksuelle oppmerksomhet

Knyttet til
 • Negativ, uoppfordret og ensidig seksuell oppmerksomhet
 • Kommentarer om kropp og utseende
 • Nærgående blikk
 • Fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • Fysiske og psykiske helseplager, nedsatt trivsel, redusert engasjement og ønske om å slutte i jobben

Helseutfall

Høyt sykefravær

Sykefraværet er relativt høyt sammenlignet med gjennomsnittet for alle bransjer

Les mer om sykefravær

31 %

er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uken

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

17 %

oppgir hudplager

3 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

43 %

oppgir søvnplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

46 %

oppgir ryggsmerter

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggsmerter

51 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

2 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Mer om bransjen

 • 66 % har videregående skole eller kortere utdanning
 • Om lag 9 av 10 jobber i offentlig sektor

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.