Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet på sykehus

Om lag 115 000 jobber på sykehus. Flest jobber som sykepleier eller lege.

77 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

79 % har minst ett års utdanning fra universitet eller høyskole

ALLE SYSSELSATTE:
43 %

39 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

61 % jobber turnus

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet på sykehus

På sykehus oppgis 1 av 4 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

41 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • Nær kontakt med pasienter og pårørende
 • Sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse, og oppgitthet fra pasienter og pårørende
 • Det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • Økt risiko for psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær.

37 %

 

Alle
sysselsatte:

16  %

Opplever høye jobbkrav og lav jobbkontroll

Knyttet til
 • Stor arbeidsmengde, høyt jobbtempo og samtidig liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall.

18 %

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Løfter i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • Pasienter som skal løftes og forflyttes
 • Tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • Flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men tilsammen utgjør uheldig belastning
Kan føre til
 • Økt risiko for å pådra seg akutte ryggsmerter. Disse kan være forbigående, men over tid utvikle seg til langvarige smerter og sykefravær.

18 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • har vært utsatt for vold eller trusler
 • Vold og/eller trusler om vold fra pasienter eller pårørende
 • Slag, spark, dytting og lugging
Kan føre til
 • Økt risiko for skader, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og sykefravær. Vanlig å tenke at man ønsker å slutte i jobben.

11 %

 

Alle
sysselsatte:

5%

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • Negativ, uoppfordret og ensidig seksuell oppmerksomhet
 • Kommentarer om kropp og utseende
 • Nærgående blikk
 • Fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • Fysiske og psykiske helseplager, nedsatt trivsel, redusert engasjement og ønske om å slutte i jobben.

48 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Utfører vått arbeid

Knyttet til
 • Hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe eller desinfeksjonsmidler
 • Langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • Arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem.

Helseutfall

44 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

5 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

33 %

oppgir søvnplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

32 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

14 %

oppgir hudplager

3 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

28 %

er psykisk utmattet etter jobb minst en gang i uka

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

Mer om bransjen

 • 88 % jobber i offentlig sektor
 • På sykehus er andelen som jobber deltid noe høyere enn gjennomsnittet for alle bransjer

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.