Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen undervisning – videregående skole

Om lag 224 000 personer jobber innen undervisning. Flest jobber som lærer i grunnskole, på videregående skole eller ved universitet/høgskole.

67 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

79 % har minst ett års utdanning fra universitet eller høyskole

ALLE SYSSELSATTE:
43 %

69 % må forholde seg til ny teknologi

ALLE SYSSELSATTE:
58 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen undervisning

Innen undervisning oppgis 2 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

31 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med elever/studenter og foresatte
 • håndtering av sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra andre
 • det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • psykiske helseplager

36 %

 

Alle
sysselsatte:

28 %

Opplever konflikter på arbeidsplassen

Knyttet til
 • at man ofte eller av og til har ubehagelige konflikter med elever, foresatte, kolleger eller leder
Kan føre til
 • psykiske og fysiske helseplager
 • søvnproblemer
 • at man ønsker å slutte i jobben

16 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har opplevd vold eller trusler

Knyttet til
 • trusler fra elever, foresatte eller andre på arbeidsplassen
 • håndtering av utagerende elever
 • slag, spark, dytting, lugging og biting
 • vold som gir synlige merker
Kan føre til
 • skader
 • søvnvansker
 • psykiske helseplager
 • at man ønsker å slutte i jobben

39 %

 

Alle
sysselsatte:

29 %

Får sjeldent/aldri tilbakemelding på utført arbeid

Knyttet til
 • Får sjeldent eller aldri tilbakemeldinger fra ledere, verken med positivt eller negativt innhold
Kan føre til
 • redusert motivasjon og jobbtilfredshet
 • psykiske og fysiske helseplager

19 %

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever at jobben forstyrrer privatlivet

Knyttet til
 • forberedelser og etterarbeid utenom ordinær arbeidstid
 • å sette grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe
 • å bli kontaktet eller være tilgjengelighet for elever og foresatte etter ordinær arbeidstid
Kan føre til
 • mindre tid og overskudd til å håndtere plikter og forventninger på hjemmebane
 • redusert jobbtilfredshet
 • at man ønsker å slutte i jobben

35 %

 

Alle
sysselsatte:

27 %

Opplever dårlig inneklima

Knyttet til
 • dårlig ventilasjon, tørr luft, trekk og dårlig inneklima ellers
Kan føre til
 • ubehag og mistrivsel som kan påvirke prestasjoner eller arbeidsevne

30 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Jobber stående

Knyttet til
 • at mye av undervisningen foregår stående 
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg

Helseutfall innen undervisning

31 %

er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uken

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

34 %

oppgir søvnplager

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

37 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

24 %

oppgir psykiske plager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

44 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.