Hvordan lese og laste ned figurene

Hvordan lese figurene

På dette nettstedet presenteres mye forskjellig statistikk med ulike figurtyper. Tips til hvordan man bør lese de ulike figurene, finnes i høyre kolonne ved siden av hver figur.


De fleste figurene har flere faner med fakta om det aktuelle temaet. Dette kan du se i det grå feltet over figurens oransje overskrift. Bytt mellom de ulike fanene for å få et helhetlig bilde av det aktuelle temaet. I siste fane er det ofte flere tips til hvordan man kan lese figuren og informasjon som kan forklare spørsmål som dukker opp.


Hvordan laste ned figurene

Under de fleste av figurene er det to knapper med alternativer for nedlasting. Alle figurer kan fritt lastes ned til eget bruk.

  • Bilde: Trykk på denne knappen for å laste ned PNG-bilde av figuren. Dette kan gjøres for alle fanene. 
  • Tabell: Trykk på denne knappen for å laste ned tallmaterialet til et regneark. Du må markere figuren du ønsker å laste ned ved å trykke på den, for eksempel ved å trykke på en bar eller et yrke. Dersom det er flere figurer i samme fane, vil tallene til markert figur lastes ned.

Er figurene uklare?

Dersom figurene virker uklare, for eksempel at det er vanskelig å lese tekst, anbefaler vi at størrelsen på tekst, apper og andre elementer settes til 100 prosent (skalering). Dette finner du i skjerminnstillingene på din datamaskin. Oppdater deretter siden i din nettleser.