Gå til innhold
Meny

Om arbeidsstyrken

Her finner du blant annet statistikk om sysselsetting i Norge, samt hvor mange sysselsatte som jobber i forskjellige næringer og hvordan dette har endret seg over tid. Du finner også informasjon om utbredelsen av ulike tilknytningsformer til arbeidslivet, som for eksempel faste eller midlertidig stillinger, og om hvor mange som jobber heltid og hvor mange som jobber deltid. Videre finner du statistikk som forteller om arbeidsstyrkens helsestatus og arbeidsevne.