Gå til innhold
Meny

Undervisning

Næringsgruppen omfatter undervisning på grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, voksenopplæring i tillegg til tjenester tilknyttet undervisning som f.eks. pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Det er om lag 224 000 sysselsatte og her finner du mer om næringsgruppenes sammensetning.

En arbeidsmiljøprofil gir et oversiktsbilde over utfordringer i yrkes- og næringsgrupper. Figuren viser hvordan sysselsatte i gruppen opplever utvalgte arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsrelaterte helseutfall, sammenlignet med gjennomsnittet for alle sysselsatte. Søyler som peker mot høyre vil si at gruppen er mer utsatt enn gjennomsnittet. Peker søylen mot venstre, er de mindre utsatt. Velg Om statistikken over figuren for mer informasjon.

Om statistikken