Arbeidsmiljøprofilene gir deg et oversiktsbilde over utfordringer for utvalgte grupper i norsk arbeidsliv, for eksempel et yrke, en næring eller en aldersgruppe. Figurene viser hvordan sysselsatte i disse gruppene rapporterer om ulike eksponeringer, helseplager, arbeidsskader og sykefravær, sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive.