Vennligst vent...Om grafen

Fakta om hudkontakt med oljer

11 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de har hudkontakt med oljer i sitt daglige arbeid. Andelen eksponerte varierer noe mellom målepunktene, men har vært mellom 10 og 13 prosent siden 2003. 

Blant mekanikere, anleggsarbeidere og bønder/fiskere oppgir over 50 prosent at de er eksponert.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker kan gi hudplager og eksem 

Oljer, smøremidler og skjærevæsker utvikles slik at de tåler høye temperaturer. I tillegg skal de oppfylle en rekke andre fysiske krav til yteevne og dette gjør at man tilsetter ulike tilsetningsstoffer, for eksempel antiskum, antislitasje og viskositetsforbedrende stoffer. Både selve oljene og tilsetningsstoffene kan virke irriterende og allergiframkallende på huden og føre til blant annet irritativt og allergisk kontakteksem. Høy forekomst av hudeksem er funnet hos arbeidere som håndterer olje- og boreavfall (Alfonso 2019).

Det er viktig å unngå videre eksponering for aktuelle stoffer når hudplager og/eller hudsykdommer har oppstått. Eksem kan være svært vanskelig å behandle og bli kronisk. Allergisk kontakteksem kan også spre seg til andre steder på kroppen ved manglende behandling. Kontakteksem kan følgelig føre til at man i verste fall må slutte i jobben.

Primærforebyggingen går blant annet ut på å eliminere irriterende og allergifremkallende stoffer, tekniske og organisatoriske endringer for å redusere skadelig eksponering, opplæring om risikofaktorer i arbeidet, riktig type og bruk av hansker, og bruk av fuktighetskrem. Det er viktig å være oppmerksom på at oljetilsølte hansker kan gi høyere eksponering (Tiedemann 2016). Tallene som rapporteres inkluderer derfor også de som bruker hansker.

Litteratur

Foulds I. Kanerva's Occupational Dermatology, Cutting Fluids. Kanerva's Occupational Dermatology pp 715-725., 2012