Gå til innhold
Meny

Arbeid med dataverktøy

PC-arbeid med datamus og tastatur kan gi akutte muskel- og skjelettplager.

Langvarig arbeid ved dataskjerm og ensidige bevegelser ved bruk av tastatur og mus øker risiko for plager i nakke, skulder, underarm og hånd. En meta-analyse av forskningen på feltet viser sterkere sammenheng mellom arbeid med tastatur og mus og muskel- og skjelettplager, enn PC-arbeid generelt [1].

Varigheten viser seg å være av betydning og en gjennomgang av forskningen viser at flere studier indikerer at gjentatte bevegelser mer enn halve arbeidstiden har sammenheng med smerter i underarm og hender [2]. Videre viser forskningen at det å arbeide med datamus mer enn 20 timer ukentlig øker risiko for plager i skulder eller arm. Det ble også funnet at tastaturbruk på over 15 timer per uke øker risiko for plager i nakke, skulder eller arm [2].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Coenen, P., van der Molen, H. F., Burdorf, A., Huysmans, M. A., Straker, L., Frings-Dresen, M. H., van der Beek, A. J. Associations of screen work with neck and upper extremity symptoms: a systematic review with meta-analysis.Occup Environ Med. 2019;76(7):502

  2. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.