Gå til innhold
Meny

Hodet bøyd framover

Arbeid med hodet bøyd framover er en risikofaktor for nakke- og skuldersmerter, sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Arbeidsoperasjoner eller oppgaver som innebærer at man daglig må arbeide med hodet framoverbøyd kan oppleves belastende og over tid gi helseplager [1]. En arbeidsstilling hvor hodet bøyes framover kalles nakkefleksjon. Både nakkefleksjon og statisk muskelaktivering av nakke og øvre del av rygg kan øke risikoen for nakke- og skulderplager. Både varighet og frekvens av belastningen er av betydning. Varigheten som er undersøkt varierer mellom studiene, men assosiasjoner mellom framoverbøyd hode og nakke- og skuldersmerter er funnet både når arbeidsstillingen forekommer en fjerdedel av arbeidsdagen[2], og når den vedvarer to tredjedeler av arbeidsdagen[3]. En studie har også angitt en økt risiko for nakke- og skuldersmerter ved nakkefleksjon på mer enn 20 grader[3]. Forskning fra STAMI, viser at om lag seks prosent av nakke- og skuldersmertene kan tilskrives arbeid med hodet bøyd framover[2].

Videre har STAMI i en representativ oppfølgingsstudie av den norske yrkesbefolkningen, funnet at arbeid med nakken framoverbøyd øker risiko for sykefravær[4]. Det er estimert at hele 5 prosent av det legemeldte sykefraværet kan tilskrives arbeid med hodet bøyd framover[4].

Arbeid med framoverbøyd hode har, i studier blant norske yrkesaktive, også vist seg å ha betydning for risikoen for å måtte slutte i jobben grunnet helseproblemer[5]. Forskningen fra STAMI, viser at om lag elleve prosent av frafallet kan tilskrives arbeid med hodet bøyd framover [5].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Sterud, T., Johannessen, H. A., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Int Arch Occup Environ Health. 2014;87(5):471

  3. Andersen, J. H., Kaergaard, A., Mikkelsen, S., Jensen, U. F., Frost, P., Bonde, J. P., Fallentin, N., Thomsen, J. F. Risk factors in the onset of neck/shoulder pain in a prospective study of workers in industrial and service companies.Occup Environ Med. 2003;60(9):649

  4. Sterud, T. Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Eur J Public Health. 2014;24(1):111

  5. Sterud, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Scand J Work Environ Health. 2013;39(5):468