Gå til innhold
Meny

Arbeidstid

Kunnskap fra forskning viser at både skift- og nattarbeid, samt lang arbeidstid, kan føre til negative konsekvenser for helse og sikkerhet. Arbeidstiden har også betydning for balanse mellom jobb og privatliv. Hvorvidt folk er tilfreds med balansen mellom jobb og privatliv har stor betydning for om folk trives og er fornøyd med livet.