Gå til innhold
Meny

Organisk støv

Innånding av organisk støv kan gi irritasjonshoste, neseplager, allergier, astma, lungebetennelser og kroniske lungelidelser.

Med organisk støv tenker vi her i hovedsak på ikke-smittsomme biologiske faktorer som levende og døde bakterier, virus, sporer og fragmenter av sopp og bakterier, pollen og midd og deler av disse som endotoksiner, mykotoksiner, glukaner og liknende, men også fragmenter av trestøv, kornstøv, melstøv og dyrehår. Eksponering kan medføre irritasjon og obstruksjon i luftveiene, høysnue/rhinitt, kols og astma som kan være  allergisk og ikke-allergisk betinget. Jordbruk, skogbruk, sagbruk, avløp og renovasjon (kompostering av husholdningsavfall, rensing av avløpsvann) og næringsmiddelindustri (kornsilo, bakerier, skalldyr- og fiskeindustri) er eksempler på næringer hvor slik eksponering er vanlig. Ulike biologiske komponenter i organisk støv kan medføre helseplager og sykdom, og for å vurdere helsefaren ved eksponering er det derfor nødvendig å kjenne til innholdet av disse.

En internasjonal studie har vist at landbruksarbeidere verden rundt har økt risiko for å få luftveisplager, særlig astma og slimproduserende hoste [1]. Eksponeringen i landbruket varierer med klimaet, produksjonen på gården, graden av mekanisering og bruken av plantevernmidler og gjødsel. Norske studier har vist at bønder som driver med husdyrproduksjon har høyere forekomst av kols og ikke-allergisk astma enn bønder som kun driver med planteproduksjon [2][3][4]. Eksponering for kornstøv, sopp, bakterier, glukaner, mykotoksiner og endotoksiner er vanlig blant kornbønder og ansatte på kornsiloer og i kraftfôrmøller. Slik eksponering er antatt å ha sammenheng med astma, allergi, bronkitt, allergisk alveolitt, ODTS (organic dust toxic syndrome), kreft, reproduksjonsutfall og nedsatt immunforsvar. Vær- og produksjonsforhold, for eksempel vått og varmt vær og typen korn det jobbes med, er funnet å ha betydning for hva støvet inneholder og eksponeringsgrad [5][6][7].

Arbeid i bakeri, konditori og kornmøller kan medføre eksponering for melstøv. Melstøv er en kjent årsak til arbeidsrelatert astma. Melstøv inneholder en rekke allergener og slimhinneirritanter, for eksempel proteiner fra mel, enzymer, bakterier og sopp. Oftest starter det som allergisk nesekatarr og etter lengre tid kan noen utvikle astma. Bakeres eksponering for melstøv er kartlagt nasjonalt i flere undersøkelser [8][9][10].

I en studie fra STAMI er eksponeringsforhold ved norske sagbruk, sorterverk og høvleri som prosesserer gran og furu, undersøkt [11]. Sagbruksarbeidere utsettes for organisk støv i form av trestøv, mikroorganismer, harpikssyrer, endotoksiner og damp (monoterpener) fra tømmer og trelast, i hovedsak fra gran og furu [12][13]. Forskerne fant blant annet at eksponering for inhalerbart støv, soppsporer og endotoksiner tidvis overskred de anbefalte grenseverdiene. Hvilken avdeling man jobbet i, hvilke treslag man håndterte og hvilken årstid det var, hadde betydning for eksponeringen [11][14]. I en studie blant danske møbelarbeidere ble sammenhengen mellom redusert eksponering for trestøv og forekomsten av respirasjonsproblemer studert. Over en periode på seks år ble eksponeringen for trestøv redusert med 40% og dette ble antatt å være hovedårsaken til reduksjonen i antall respirasjonssymptomer. Reduserte konsentrasjoner for trestøv ble imidlertid ikke assosiert med forekomsten av selv-rapportert astma [15]. I en registerbasert kasus-kontroll studie fra Sverige, Norge og Finland, ble sammenhengen mellom foreldres eksponering i trestøvsrelaterte jobber, som snekker, tapetser, sager eller bygningsarbeider, og risikoen for svulster i testiklene hos guttebarn studert. Heldigvis ble det ikke funnet å være noen sammenheng her [16].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

 1. Fix, J., Annesi-Maesano, I., Baldi, I., Boulanger, M., Cheng, S., Cortes, S., Dalphin, J. C., Dalvie, M. A., Degano, B., Douwes, J., Eduard, W., Elholm, G., Ferreccio, C., Harding, A. H., Jeebhay, M., Kelly, K. M., Kromhout, H., MacFarlane, E., Maesano, C. N., Mitchell, D. C., Mwanga, H., Naidoo, S., Negatu, B., Ngajilo, D., Nordby, K. C., Parks, C. G., Schenker, M. B., Shin, A., Sigsgaard, T., Sim, M., Soumagne, T., Thorne, P., Yoo, K. Y., Hoppin, J. A. Gender differences in respiratory health outcomes among farming cohorts around the globe: findings from the AGRICOH consortium.J Agromedicine. 2021;26(2):97

 2. Eduard, W., Douwes, J., Mehl, R., Heederik, D., Melbostad, E. Short term exposure to airborne microbial agents during farm work: exposure-response relations with eye and respiratory symptoms.Occup Environ Med. 2001;58(2):113

 3. Eduard, W., Douwes, J., Omenaas, E., Heederik, D. Do farming exposures cause or prevent asthma? Results from a study of adult Norwegian farmers.Thorax. 2004;59(5):381

 4. Eduard, W., Pearce, N., Douwes, J. Chronic bronchitis, COPD, and lung function in farmers: the role of biological agents.Chest. 2009;136(3):716

 5. Halstensen, A. S., Nordby, K. C., Wouters, I. M., Eduard, W. Determinants of microbial exposure in grain farming.Ann Occup Hyg. 2007;51(7):581

 6. Halstensen, A. S., Heldal, K. K., Wouters, I. M., Skogstad, M., Ellingsen, D. G., Eduard, W. Exposure to grain dust and microbial components in the Norwegian grain and compound feed industry.Ann Occup Hyg. 2013;57(9):1105

 7. Straumfors, A., Heldal, K. K., Wouters, I. M., Eduard, W. Work Tasks as Determinants of Grain Dust and Microbial Exposure in the Norwegian Grain and Compound Feed Industry.Ann Occup Hyg. 2015;59(6):724

 8. Kirkeleit, J., Hollund, B. E., Riise, T., Eduard, W., Bratveit, M., Storaas, T. Bakers’ exposure to flour dust.J Occup Environ Hyg. 2017;14(2):81

 9. Storaas, T., Ardal, L., Van Do, T., Florvaag, E., Steinsvag, S. K., Irgens, A., Aasen, T. B., Greiff, L. Nasal indices of eosinophilic and exudative inflammation in bakery-workers.Clin Physiol Funct Imaging. 2007;27(1):23

 10. Storaas, T., Irgens, A., Florvaag, E., Steinsvag, S. K., Ardal, L., Do, T. V., Greiff, L., Aasen, T. B. Bronchial responsiveness in bakery workers: relation to airway symptoms, IgE sensitization, nasal indices of inflammation, flour dust exposure and smoking.Clin Physiol Funct Imaging. 2007;27(5):327

 11. Straumfors, A., Corbin, M., McLean, D., t Mannetje, A., Olsen, R., Afanou, A., Daae, H. L., Skare, O., Ulvestad, B., Laier Johnsen, H., Eduard, W., Douwes, J. Exposure Determinants of Wood Dust, Microbial Components, Resin Acids and Terpenes in the Saw- and Planer Mill Industry.Ann Work Expo Health. 2020;64(3):282

 12. Straumfors, A., Olsen, R., Daae, H. L., Afanou, A., McLean, D., Corbin, M., Mannetje, A., Ulvestad, B., Bakke, B., Johnsen, H. L., Douwes, J., Eduard, W. Exposure to Wood Dust, Microbial Components, and Terpenes in the Norwegian Sawmill Industry.Ann Work Expo Health. 2018;62(6):674

 13. Afanou, K. A., Eduard, W., Laier Johnsen, H. B., Straumfors, A. Fungal Fragments and Fungal Aerosol Composition in Sawmills.Ann Work Expo Health. 2018;62(5):559

 14. Straumfors, A., Foss, O. A. H., Fuss, J., Mollerup, S. K., Kauserud, H., Mundra, S. The Inhalable Mycobiome of Sawmill Workers: Exposure Characterization and Diversity.Appl Environ Microbiol. 2019;85(21):01

 15. Jacobsen, G, Schaumburg, I, Sigsgaard, T, Schlunssen, V Wood Dust Exposure Levels and Respiratory Symptoms 6 Years Apart: An Observational Intervention Study Within the Danish Furniture Industry.Annals of work exposures and health. 2021;65(9):1029

 16. Corbin, S, Togawa, K, Schüz, J, Le Cornet, C, Fervers, B, Feychting, M, Wiebert, P, Hansen, J, Dalton, SO, Kjørheim, K, Nordby, K-C, Østrem, RS, Sakkebæk, NE, Uuksulainen, S, Pukkala, E, Olsson, A Parental occupational exposures in wood-related jobs and risk of testicular germ cell tumours in offspring in NORD-TEST a registry-based case–control study in Finland, Norway, and Sweden.International Archives of Occupational and Environmental Health. 2022;95:1243