Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser prosentandel som oppgir å være psykisk utmattet etter jobb én dag i uken eller mer

Om lag 19 prosent av alle yrkesaktive oppgir at de føler seg psykisk utmattet etter
endt arbeidsdag én dag i uken eller mer. Dette innebærer at i overkant av 480 000 yrkesaktive opplever dette. Andelen er høyere enn gjennomsnittet for flere yrkesgrupper innenfor helse- og sosialtjenester og undervisningssektoren. Andre yrkesgrupper som oppgir å oppleve dette over gjennomsnittet, er sjåfører og saksbehandlere.

Spørsmål stilt i LKU: Hender det at du føler deg psykisk utmattet når du kommer hjem fra arbeid?

Svaralternativer: Daglig, et par dager i uken, ca. en gang i uken, et par ganger i måneden, sjeldnere eller aldri

Arbeidsmiljørelevans

Psykisk utmattelse oppleves av en av fem yrkesaktive og kan gi helseplager som depresjon, muskelskjelettplager og økt risiko for arbeidsskader.

Psykisk utmattelse kan gi økt risiko for psykiske lidelser (Ahola & Hakanen 2007), Studien viste at det er en gjensidig relasjon mellom utbrenthet og depressive symptomer. Høye krav og lav kontroll disponerer for depresjon via utbrenthet og høye krav og lav kontroll gir utbrenthet direkte via depresjon. Det er også rapportert en sammenheng mellom utbrenthet og muskel- og skjelettsmerter (Armon et al 2010) En studie har rapportert om en sammenheng mellom utmattelse og arbeidsskade (Halbesleben 2010), og en annen mellom høye jobbkrav og lav kontroll og arbeidskade (Johannessen et al 2015).

Litteratur

Armon G, Melamed S, Shirom A, Shapira I. Elevated burnout predicts the onset of musculoskeletal pain among apparently healthy employees. Journal of occupational health psychology 2010; 15: 399–408.
Johannessen HA, Gravseth HM, Sterud T. Psychosocial factors at work and occupational injuries: A prospective study of the general working population in Norway. American Journal of Industrial Medicine 2015; 58(5): 561-7