Vennligst vent...Om grafen

Fakta om hudkontakt med avfettingsmidler

10 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de har hudkontakt med avfettingsmidler i sitt daglige arbeid. Dette er på samme nivå som i 2013.

Blant mekanikere og metallarbeidere oppgir henholdsvis 57 og 44 prosent at de er eksponert.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med avfettingsmidler og løsemidler kan gi hudplager og eksem

Avfettings- og løsemidler løser opp andre stoffer og brukes blant annet for å fjerne fett, maling, voks og skitt. Avfetting av metalldeler utføres ofte som forberedelse før ulike typer overflatebehandling. I kontakt med huden kan avfettings- og løsemidler minske hudens beskyttende lag av fett, noe som kan gi hudplager og eksem. Hudkontakt med løsemidler og avfettingsmidler fører hovedsakelig til irritativ kontakteksem som oppstår etter gjentatt og lengre tids påvirkning av hudirriterende stoffer. Hudens beskyttelsesbarriere ødelegges slik at huden blir irritert, rød og sprukken. Huden blir da lettere mottakelig for ytre påvirkning. Eksponering for løsemidler og/eller avfettingsmidler er i liten grad rapportert som årsak til allergisk kontakteksem. Det finnes noen rapporter som indikerer at hudkontakt med løse- og avfettingsmidler kan føre til urtikaria (elveblest). Videre kan noen avfettingsmidler inneholde konserveringsmidler som kan gi allergisk kontakteksem.

 

 

Litteratur