Vennligst vent...Om grafen

Fakta om vibrasjoner

7,9 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de i sitt daglige arbeid utsettes for vibrasjoner. Denne andelen har vært stabil på om lag 8 prosent siden 2006, og er uendret siden 2016.

Både helkropps- og armvibrasjoner har en forekomst på 20–40 prosent i flere yrker og næringer hvor bruken av håndholdte verktøy og store maskiner er vanlig.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Vibrasjonseksponering kan over tid øke risikoen for kroniske skader i hender, armer og korsryggen

Vibrasjoner er repetitive oscillerende bevegelser mellom en gjenstand i bevegelse og noe som står stille, eller mellom to gjenstander i bevegelse. Hvis man sitter eller står på et underlag som vibrerer, for eksempel i et større kjøretøy, kan vibrasjonene forplante seg til hele kroppen. Helkroppsvibrasjoner er forbundet med en økt risiko for korsryggsmerter og uførhet.

Ved bruk av håndholdte verktøy, som en motorsag eller slagverktøy, vil vibrasjonene i verktøyet forplante seg til fingrene og hendene til operatøren. Ved kraftige vibrasjoner vil de også nå armene til operatøren. Dette øker risikoen for kroniske skader på nerver, blodårer, muskler og ledd, kjent som hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS). Forskning tyder på at skader på det sensoriske nervesystemet oppstår først, og en ny studie fra STAMI avdekket nedsatt følsomhet i fingertuppene til vibrasjonseksponerte sysselsatte som stort sett ikke opplevde symptomer på HAVS. Dette gjaldt også de som var utsatt for vibrasjonsmengder under tiltaksverdien på 2,5 meter per kvadratsekund over åtte timer. Symptomer på HAVS inkluderer også kuldeintoleranse, nummenhet, smerte, tap av muskelkraft, blodfattige hvite fingre og muligens skjelvinger. Hvite fingre og smerter kan oppstå anfallsvis ved kontakt med kulde og utvikle seg til daglige anfall året rundt. Nedsatt følsomhet og finmotorikk kan gi problemer med dagligdagse aktiviteter som å kneppe knapper og åpne skrulokk. Om lag halvparten av sysselsatte med HAVS som unngår videre eksponering opplever en reduksjon i plagene, men for mange blir sykdommen permanent.

Litteratur

Burstrom, L. et al. Whole-body vibration and the risk of low back pain and sciatica: a systematic review and meta-analysis. Int Arch Occup Environ Health 2015; 88: 403- 18
Veiersted, K.B. et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus. STAMI-rapport. Årg. 18, nr. 6, Oslo: STAMI, 2017.
Bast-Pettersen, R. et al. Tremor and hand-arm vibration syndrome (HAVS) in road maintenance workers. Int Arch Occup Environ Health 2017; 90: 93-106