Gå til innhold
Meny

Vibrasjonsskade

Ved bruk av håndholdte slagverktøy vil vibrasjonene fra verktøyet forplante seg til fingre, hender og eventuelt armene til operatøren.

Hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) er en betegnelse på skader på blodårer, nerver eller muskel- og skjelettsystemet, forårsaket av hånd-arm vibrasjoner. Det kalles også Raynauds vasospastiske sykdom siden det gjerne gir hvite fingre, som ved Raynauds syndrom. Dette syndromet kan imidlertid også ha andre årsaker. Sykdommer i hender og armer framkalt av slike vibrasjoner står på listen over godkjente yrkessykdommer.

Symptomer på HAVS inkluderer også kuldeintoleranse, nummenhet, smerte, tap av muskelkraft og blodfattige hvite fingre. Hvite fingre og smerter kan oppstå anfallsvis ved kontakt med kulde og utvikle seg til daglige anfall året rundt. HAVS kan gjøre det vanskelig å utføre dagliglivets aktiviteter som å kneppe knapper og åpne skrulokk [1], og det kan medføre redusert eller varig nedsatt arbeidsevne [2][3]. I de mer alvorlige stadiene kan HAVS være en kronisk og irreversibel tilstand [4]. Det er derfor viktig å identifisere arbeidstakere som er utsatt for vibrasjoner og de med HAVS under utvikling, siden dette kan bidra til å forhindre ytterligere eksponering for vibrasjoner og forverring av tilstanden [5]. I en nyere studie fra det svenske overvåkingssystemet for tidlig identifisering av HAVS blant arbeidere utsatt for vibrasjoner, så ble betydningen av flere ulike hånsensoriske undersøkelser vurdert. Konklusjonen av studien var at bruk av færre enn fire forskjellige undersøkelser bidro til at mange tilfeller av HAVS under utvikling forble uoppdaget [6].

Den viktigste behandlingen er å redusere eller unngå videre eksponering for håndoverført vibrasjon. For å få til dette vil det være nødvendig at arbeidsgiver er informert og har forståelse for viktigheten av tiltakene. Man kan benytte alternative arbeidsmetoder, verktøy og utstyr med lavere grad av vibrasjon, samt kortere eksponeringstid. Vibrasjonsdempende hansker kan ha effekt.

Les mer Lukk

Pasienter utredet for vibrasjonsskade

Ved landets arbeidsmedisinske avdelinger utredes pasienter for sammenheng mellom yrkeseksponering og sykdom, og utredningene er samlet i Pasientutredningsregisteret [7]. Om lag 3,5 prosent av utredningene får diagnosen Raynauds syndrom eller virkninger av vibrasjoner. Det har vært en tendens til en økning i antall utredninger de senere årene, trolig som et resultat av økt oppmerksomhet omkring tilstanden. Data fra Pasientutredningsregisteret gir god informasjon om hvilke næringer som i størst grad utredes for denne tilstanden.

Les mer Lukk
Om statistikken

  1. Buhaug, K., Moen, B. E., Irgens, A. Upper limb disability in Norwegian workers with hand-arm vibration syndrome.J Occup Med Toxicol. 2014;9(1):5

  2. Gerhardsson, L., Hagberg, M. Work ability in vibration-exposed workers.Occup Med (Lond). 2014;64(8):629

  3. Sauni, R., Toivio, P., Paakkonen, R., Malmstrom, J., Uitti, J. Work disability after diagnosis of hand-arm vibration syndrome.Int Arch Occup Environ Health. 2015;88(8):1061

  4. Kurozawa, Y., Nasu, Y., Hosoda, T., Nose, T. Long-term follow-up study on patients with vibration-induced white finger (VWF).J Occup Environ Med. 2002;44(12):1203

  5. Hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) 2022 [hentet 08.12. 2022]; Tilgjengelig fra: https://arbeidsmedisin.legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/arbeidsrelaterte-sykdommer/sykdommer-og-plager/hand-arm-vibrasjonssyndrom/.

  6. Antonson, C, Thorsen, F, Nordander, C The clinical consequence of using less than four sensory perception examination methods in the Swedish surveillance system for Hand-Arm vibration syndrome.Journal of occupational health. 2022;64(1):e12343

  7. Aarhus, L., Mehlum, I. S. Occupational health examinations of patients in Norway.Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(14-15)