Vennligst vent...Om grafen

Fakta om hodet bøyd framover

I 2019 oppgir 19 prosent av de sysselsatte at de daglig arbeider med hodet bøyd framover.

Andelen er redusert fra 25 prosent i 2006. 

Andelen som oppgir arbeid med hodet bøyd framover varierer fra 9 prosent blant vernepleiere/sosialarbeidere til 46 prosent blant frisører/kosmetologer.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Arbeid med framoverbøyd hode og statisk aktivering av nakken kan øke risiko for nakke- og skuldersmerter, sykefravær og frafall fra arbeidslivet

En arbeidsstilling hvor hodet bøyes framover kalles nakkefleksjon. Både nakkefleksjon og statisk muskelaktivering av nakken kan være belastende når eksponeringen forekommer ofte eller vedvarer over lengre tid. Flere studier har angitt økt risiko for nakke- og skuldersmerter ved nakkefleksjon på mer enn 20 grader store deler av arbeidsdagen. Varigheten som undersøkes varierer mellom studiene, men assosiasjoner mellom framoverbøyd nakke og nakkesmerter er funnet både når arbeidsstillingen forekommer 1/4 av arbeidsdagen (Sterud et al., 2014), og når den vedvarer 2/3 av arbeidsdagen (Andersen, 2003). Videre har STAMI i tre representative oppfølgingsstudier funnet at arbeid med nakken framoverbøyd øker risiko for nakke- og skuldersmerter, høyt sykefravær og for å måtte slutte i jobben grunnet helseproblemer (Sterud, 2014, Sterud, 2013). 

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av individenes varierende styrke og fysiske forutsetninger.

Litteratur