Vennligst vent...Om grafen

Fakta om arbeid med PC

I 2019 oppgir 46 prosent av de sysselsatte at de arbeider med PC mer enn 4 timer daglig.

Forekomsten av PC-arbeid har økt fra 36 prosent i 2006. 

Yrkene med høyest andel PC-arbeid er IKT-rådgivere/-teknikere (97 %), saksbehandlere (94 %) og revisorer/finansrådgivere (94 %). 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

PC-arbeid med datamus og tastatur kan gi akutte muskel- og skjelettplager

Langvarig arbeid ved dataskjerm og ensidige bevegelser ved bruk av tastatur og mus øker risiko for plager i nakke, skulder, underarm og hånd. En meta-analyse viser sterkere sammenheng mellom arbeid med tastatur og mus og muskel- og skjelettplager, enn PC-arbeid generelt (Coenen et al., 2019). 

Varigheten viser seg å være av betydning og flere studier viser at gjentatte bevegelser mer enn halve arbeidstiden har sammenheng med smerter i underarm og hender. Studier har funnet at det å arbeide med datamus mer enn 20 timer ukentlig øker risiko for plager i skulder eller arm. Det er også funnet at tastaturbruk på over 15 timer per uke øker risiko for plager i nakke/skulder eller arm.

Det er derimot ikke evidens for en sammenheng mellom sittende arbeid og ryggplager (Veiersted et al., 2017).

De fleste mekaniske eksponeringer forekommer i størst grad blant de med kortere utdanning. PC-arbeid er et av unntakene hvor de med lengst utdanning oppgir høyest eksponering.

Litteratur

Veiersted, K.B. et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus. STAMI-rapport. Årg. 18, nr. 6, Oslo: STAMI, 2017.
Wærsted et al. Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: A systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders 2010; 11: 1-15