Vennligst vent...Om grafen

Fakta om innføring av ny teknologi

Om lag 58 prosent av alle ansatte i 2019 rapporterte at de hadde satt seg inn i ny teknologi eller nye administrative systemer som krever opplæring i løpet av de siste tolv månedene.

Det er stor variasjon mellom yrker og næringer når det gjelder innføringen av ny teknologi.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Innføring av ny teknologi og nye digitale systemer kan ha både positiv og negativ innvirkning på arbeidsmiljøet

I løpet av de siste tiårene har den raske og akselererende utviklingen av datamaskiner og datanettverk, eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi, dannet grunnlag for endringer i nær sagt alle sektorer i samfunnet på samme tid, både innenfor produksjon, administrasjon, transport og handel. Denne utviklingen beskrives ofte som digitalisering (se faktaboks). Teknologiske endringer påvirker derfor ikke bare hvordan vi ufører jobben, men også normer for og forventninger om hva som skal gjøres, og hvordan det skal gjøres, og dette kan igjen påvirke ansattes helse og trivsel og motivasjon i jobben på ulike måter.

I arbeidsmiljøforskningen er vi opptatt av hvordan digitalisering av arbeidslivet kan påvirke ulike sider ved arbeidsmiljøet. I to nyere kunnskapsgjennomganger fra henholdsvis STAMI og de svenske myndighetene for arbeidsmiljø-kunnskap har man oppsummert forskningen som ser på sammenhengen mellom digitalisering og arbeidsmiljø og hvordan digitaliseringen kan påvirke de ansatte i virksomhetene. I begge litteraturgjennomgangene påpekes det at forskningen på dette feltet er i startfasen. Likevel pekes det på fem temaområder som antas å bli viktigere i framtidens arbeidsliv: 1) nye og endrede krav i jobben, 2) endringer i de ansattes opplevelse av autonomi/innflytelse, 3) nye muligheter for kompetanseutvikling og læring i arbeidssituasjonen og 4) endringer i sosial samhandling og kommunikasjon samt 5) endringer i betingelser og muligheten for å regulere når og hvor man jobber.

Litteratur