Gå til innhold
Meny

Organisatoriske endringer

Omorganiseringer, nedbemanninger og usikkerhet knyttet til framtidige arbeidsoppgaver og ansettelsesforholdet kan påvirke ansattes helse og sykefravær og er trekk ved arbeidsmarkedet som kan bli forsterket når kravene til omstilling, digitalisering og effektivisering øker.