Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA)

Her finner du faktakunnskap og statistikk om arbeidsmiljø- og helsetilstanden, sykefravær og frafall fra arbeidslivet i ulike yrker og næringer i Norge.

Les mer

Temaområder

Brukertips

Publikasjoner