NB! VI OPPDATERER SIDEN MED NYTT INNHOLD I UKE 21 og 22. USTABILITET OG NEDETID KAN FOREKOMME

Nasjonal statistikk om arbeidsmiljø og helse

NOA systematiserer, produserer og formidler kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Dette bidrar til å styrke den forebyggende innsatsen mot arbeidsrelaterte skader, sykdom, tidlig død og mot frafall gjennom sykefravær og uføretrygding.

Arbeidsmiljøindikatorer

.

Publikasjoner