Gå til innhold
Meny

Få oversikt: Hudirritanter

Hudkontakt med kjemikalier kan forårsake hudplager og hudsykdom.

En av hudens viktigste oppgaver er å være en beskyttende barriere mot kjemiske og biologiske stoffer, fysiske faktorer som kulde, mekaniske påkjenninger og infeksjoner. Hyppig kontakt med vann og kjemikalier kan skade hudbarrieren og forårsake hudplager og hudsykdom. De mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommene er irritativ og allergisk kontakteksem. Irritativ kontakteksem er en inflammatorisk reaksjon etter gjentagende eksponering for kjemiske, fysiske og/eller mekaniske irritanter og utgjør omtrent 70-80 prosent av all kontakteksem. Allergisk kontakteksem skyldes hudkontakt med et stoff som vi er allergiske mot og som deretter igangsetter en immunologisk reaksjon i kroppen vår [1][2][3]. Har vi først blitt sensibilisert for et stoff som vi er allergiske mot vil selv lave konsentrasjoner kunne utløse allergiske reaksjoner dersom vi igjen blir eksponert for dette stoffet. I de fleste tilfeller er det hender, håndledd og underarmer som blir rammet.

Norske studier viser at det er mulig å redusere arbeidsrelaterte hudproblemer og langtidssykefravær ved å fjerne eller redusere hudeksponeringer på arbeidsplassen [4][5]. I en internasjonal konsensus ble det for første gang definert evidensbaserte standarder for forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer [6]. Primærforebyggingen går blant annet ut på eliminering av irriterende og allergiframkallende stoffer, samt tekniske og organisatoriske endringer for å redusere skadelig eksponering, opplæring om risikofaktorer, riktig hanskebruk/verneutstyr og bruk av fuktighetskrem.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Kvam MS, Alfonso JH, Berents TL, Randem BG, Stylianou E Arbeidsrelatert håndeksem.Tidsskriftet den norske legeforeningen . 2019

  2. Kontakteksem [Internett]. Internett: 2022 [hentet 23.11 2022]; Tilgjengelig fra: https://nhi.no/sykdommer/allergi/hudallergi/kontakteksem/.

  3. Carøe TK, Ebbehøj N, Agner T A survey of exposures related to recognized occupational contact dermatitis in Denmark in 2010.Contact dermatitis. 2014(70):56

  4. Alfonso, J. H., Tynes, T., Thyssen, J. P., Holm, J. O., Johannessen, H. A. Self-reported Occupational Skin Exposure and Risk of Physician-certified Long-term Sick Leave: A Prospective Study of the General Working Population of Norway.Acta Derm Venereol. 2016;96(3):336

  5. Alfonso, J. H., Thyssen, J. P., Tynes, T., Mehlum, I. S., Johannessen, H. A. Self-reported occupational exposure to chemical and physical factors and risk of skin problems: a 3-year follow-up study of the general working population of Norway.Acta Derm Venereol. 2015;95(8):959

  6. Alfonso JH, Bauer A, Bensefa-Colas L, Boman A, Bubas M, Constandt L, Crepy MN, Goncalo M, Macan J, Mahler V, Mijakoski D, Ramada Rodilla JM, Rustemeyer T, Spring P, John SM, Uter W, Wilkinson M, Giménez-Arnau AM. Minimum standards on prevention, diagnosis and treatment of occupational and work-related skin diseases in Europe – position paper of the COST Action StanDerm (TD 1206).Journal of the european academy and dermatology and venerology: JEADV. 2017:31