Gå til innhold
Meny

Konflikter, vold og trakassering

Konflikter, vold og trakassering på arbeidsplassen kan medføre helseplager, økt fravær, skader og ulykker. Negativ sosial atferd på arbeidsplassen er en samlebetegnelse som omfatter fysisk eller verbal vold, trusler, krenkelser, seksuell trakassering og mobbing. Ansatte som utsettes for slike handlinger har økt risiko både psykiske plager og legemeldt sykefravær. Nyere norske studier viser at det fortsatt er et betydelig forebyggingspotensial knyttet til å redusere forekomstene av disse arbeidsmiljøproblemene ute på norske arbeidsplasser.