Gå til innhold
Meny

Enekontor og kontorlandskap

Kontorlandskap kan være et alternativ ved arbeid som krever løpende kontakt, men forskning tyder på at det fungerer dårligere ved konsentrasjonsarbeid.

Mange virksomheter har gått fra konvensjonelle kontorer med faste arbeidsplasser til flere åpne og transparente kontorer med felles areal, såkalte kontorlandskap. Dette har reist nye arbeidsmiljørelaterte problemstillinger knyttet til regulering av hva som er et tilstrekkelig areal per ansatt, behovet for stillerom, og om landskapet er tilpasset arbeidet som skal utføres.

Kontorlandskap kan være gunstig for arbeidstakere og team med samarbeid som krever løpende kontakt, men forskning tyder på at det fungerer dårligere ved konsentrasjonsarbeid. Et kontorlandskap som er preget av å være åpent og med få muligheter til å skjerme seg fra andre, kan føre til flere forstyrrelser, økt kognitiv belastning, lavere tilfredshet og redusert ytelse og produktivitet [1][2].

Enkelte studier har også vist at ansatte som jobber i åpne eller delte kontorlandskap, har høyere sykefravær enn dem som jobber i enekontorer [3]. Vi vet imidlertid fortsatt lite om hvilke konsekvenser åpne kontorlandskap har for arbeidsmiljøet, og det er behov for kunnskap om hvilke faktorer i de ulike kontortypene som bidrar til helse, arbeidsevne, fravær og frafall fra arbeidslivet.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Wohlers, C., Hertel, G. Choosing where to work at work – towards a theoretical model of benefits and risks of activity-based flexible offices.Ergonomics. 2017;60(4):467

  2. De Croon, E. M., Sluiter, J. K., Kuijer, P. P., Frings-Dresen, M. H. The effect of office concepts on worker health and performance: a systematic review of the literature.Ergonomics. 2005;48(2):119

  3. Knardahl, Stein Forholdet mellom aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær. Arbeidsplasskonsepter med betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Oslo: STAMI-rapport; 2020