Gå til innhold
Meny

Tunge løft

Arbeid som krever tunge løft kan føre til muskel- og skjelettplager.

Tunge løft i egnede arbeidsstillinger tåler vi normalt godt. Dersom tunge løft utføres hyppig gjennom en arbeidsdag eller en yrkeskarriere, kan totalbelastningen likevel bli for stor.

Tunge løft kan gi akutte smerter i form av muskel- eller senestrekk og muskeltretthet. Over tid bidrar tunge løft på jobben til økt risiko for hofte- og kneartrose[1][2]. Artrose kalles også for slitasjegikt, og er en tilstand der brusken i leddene gradvis slites ned. Artrose kan blant annet føre til smerte, hevelse, stivhet og innskrenket bevegelighet. Risikoen for artrose øker med økt belastning og kraftbruk, og over tid gjennom en yrkeskarriere[3].

Det er også en sammenheng mellom tunge løft og økt risiko for plager i nakke og skulder, armer og korsrygg[1]. Videre viser studier at tunge løft øker risikoen for sykefravær og uførhet[4][5]. En dansk studie viser økt risiko for sykefravær ved løft av over 1000 kilo per dag eller løft av over 20 kilo mer enn ti ganger per dag[5].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Gignac, M. A. M., Irvin, E., Cullen, K., Van Eerd, D., Beaton, D. E., Mahood, Q., McLeod, C., Backman, C. L. Men and Women’s Occupational Activities and the Risk of Developing Osteoarthritis of the Knee, Hip, or Hands: A Systematic Review and Recommendations for Future Research.Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72(3):378

  3. Bergmann, A., Bolm-Audorff, U., Krone, D., Seidler, A., Liebers, F., Haerting, J., Freiberg, A., Unverzagt, S. Occupational Strain as a Risk for Hip Osteoarthritis.Dtsch Arztebl Int. 2017;114(35-36):581

  4. Emberland, J. S., Nielsen, M. B., Knardahl, S. Psychological, social, and mechanical work exposures and disability retirement: a prospective registry study.BMC Public Health. 2017;17(1):56

  5. Sundstrup, E., Hansen Å, M., Mortensen, E. L., Poulsen, O. M., Clausen, T., Rugulies, R., Møller, A., Andersen, L. L. Cumulative occupational mechanical exposures during working life and risk of sickness absence and disability pension: prospective cohort study.Scand J Work Environ Health. 2017;43(5):415