Gå til innhold
Meny

Ubekvemme løft

Arbeid der man utfører ubekvemme løft kan føre til ryggsmerter.

Ubekvemme løft er en samlebetegnelse på løft utført i mindre egnede arbeidsstillinger, ofte framoverbøyd med rotasjon eller sidebøyning av ryggen. I slike stillinger er man mer sårbar for å pådra seg akutte korsryggsmerter. Risikoen for korsryggsmerter forsterkes når ubekvemme løft kombineres med tunge løft[1].

Forskning fra STAMI basert på nasjonale overvåkingsdata viser en sammenheng mellom ubekvemme løft og økt risiko for nakke- og skuldersmerter og korsryggsmerter[2][3]. Om lag åtte prosent av ryggsmertene og seks prosent av nakke- og skuldersmertene i den norske yrkespopulasjonen kan tilskrives ubekvemme løft på jobben[2][3]. Videre viser forskningen at ubekvemme løft øker risiko for sykefravær, og at om lag to prosent av det langvarige sykefraværet kan tilskrives ubekvemme løft[4].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Sterud, T., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Occup Environ Med. 2013;70(5):296

  3. Sterud, T., Johannessen, H. A., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Int Arch Occup Environ Health. 2014;87(5):471

  4. Sterud, T. Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Eur J Public Health. 2014;24(1):111