Vennligst vent...Om grafen

Fakta om omorganiseringer

I alt 27 prosent rapporterer om omorganisering i 2019, sammenliknet med 24 prosent i 2016.

Forekomsten av omorganisering er likevel noe lavere i 2019, sammenliknet med begynnelsen av 2000-tallet.

I enkelte yrkesgrupper og næringer rapporterer mellom 40 og 55 prosent av de ansatte om omorganiseringer. 

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Større endringsprosesser kan skape usikkerhet og få negative ringvirkninger for arbeidsmiljøet

For samfunnet og de enkelte virksomhetene kan omstillinger bidra til at ressursene blir brukt mer effektivt, slik at verdiskapningen øker. Omorganiseringer kan være mer eller mindre omfattende og kan bety endrede arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, endringer i organisasjonens struktur, eller endringer med hensyn til hvem man jobber med, og hvem man jobber for. En positiv konsekvens av en omorganisering kan være at arbeidet blir bedre organisert og tilrettelagt for arbeidstakerne og for oppgavene som skal utføres. En kunnskapsoppsummering av forskningsfeltet forteller imidlertid at omorganiseringer ofte fører til at de ansatte opplever økt arbeidsmengde, større uforutsigbarhet, redusert selvbestemmelse og autonomi og økt jobbusikkerhet

Årsakene til at virksomheter ikke alltid lykkes med større omstillinger og endringsprosesser er sammensatte. En mulig forklaring er at større endringsprosesser kan skape usikkerhet og få negative ringvirkninger for arbeidsmiljøet. I tråd med denne forklaringen viser en kunnskapsgjennomgang på feltet at en klar overvekt av studier finner at omstillinger kan ha negative effekter på både arbeidsmiljø, helse og trivsel (Oreg et al. 2011). 

To nye studier fra STAMI som er basert på data fra flere norske virksomheter, viser at ansatte i organisasjoner som har gjennomgått større omstillinger, opplever en forverring av arbeidsmiljøet og egen psykiske helse to år etter at endringene på jobb fant sted (Fløvik et al. 2019a,b). Studiene viser også at ansatte som har opplevd en omorganisering, og som opplever ledelsen som inkluderende, rettferdig og støttende (Fløvik et al. 2019a), eller som opplever at de får tilstrekkelig informasjon og mulighet for medvirkning (Sterud 2009), viser mindre grad av usikkerhet, høyere jobbtilfredshet og lavere risiko for helseplager enn ansatte som ikke opplever dette i samme grad.

Litteratur

Oreg, S. et al.. Change recipients’ reactions to organizational change: A 60-year review of quantitative studies. The Journal of applied behavioral science 2009; 26(1): 59-73