Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen helseklinikker

Om lag 88 000 personer jobber på helseklinikker eller tilbyr helsetjenester. Dette inkluderer blant annet lege- og tannlegeklinikker, helsestasjon, laboratorier og fysikalske institutter.

77 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

64 % har minst ett års utdanning fra universitet eller høyskole

ALLE SYSSELSATTE:
43 %

46 % jobber i privat sektor

ALLE SYSSELSATTE:
68 %

30 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen helseklinikker

I helseklinikker oppgis 2 av 5 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

30 %

 

Alle
sysselsatte:

16 %

Opplever høye krav og lav kontroll på jobb

Knyttet til
 • stor arbeidsmengde, høyt jobbtempo og liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

46 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med brukere, pasienter, kunder og pårørende
 • håndtering av sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet
 • det å måtte skjule egne følelser, som for eksempel irritasjon, oppgitthet eller liknende
Kan føre til
 • psykiske helseplager

12 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • vold eller trusler om vold fra brukere, pasienter, kunder eller pårørende
Kan føre til
 • skader
 • søvnplager
 • psykiske helseplager
 • muskel- og skjelettplager
 • at man ønsker å slutte i jobben

7 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • kommentarer om kropp og utseende
 • nærgående blikk
 • fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert engasjement
 • ønske om å slutte i jobben

27 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Jobber med hodet bøyd framover

Knyttet til
 • Arbeidsoppgaver hvor man jobber med framoverbøyd hode/nakke, som for eksempel ved pasientbehandling og laboratoriearbeid
Kan føre til
 • plager i nakke og øvre del av rygg

64 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Er i kontakt med kroppsvæsker

Knyttet til
 • hyppig kontakt med kroppsvæsker som blod, spytt, urin og avføring
Kan føre til
 • smitte fra sykdomsfremkallende bakterier og virus

52 %

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Utsettes for hudirriterende stoffer

Knyttet til
 • hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe, rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler
 • langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem
 • økt risiko for å slutte i jobben

Helseutfall innen helseklinikker

32 %

er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uken

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

52 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

5 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

23 %

oppgir armsmerter

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

32 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

30 %

oppgir søvnplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.