Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen overnatting og servering

Om lag 97 000 personer jobber innen overnatting og servering. Flest jobber som servitør, kokk eller kjøkkenassistent.

51 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

27 % er under 25 år

ALLE SYSSELSATTE:
10 %

81 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

48 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen overnatting og servering

Innen overnatting og servering oppgis 3 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

61 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Utfører vått arbeid

Knyttet til
 • hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe eller desinfeksjonsmidler
 • langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem
 • økt risiko for å slutte i jobben

12 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • kommentarer om kropp og utseende
 • nærgående blikk
 • fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert engasjement
 • ønske om å slutte i jobben

68 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Jobber stående

Knyttet til
 • at mye av arbeidet foregår stående, uten mulighet for hvile
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg

7 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Opplever plaging eller ubehagelig erting

Knyttet til
 • situasjoner der en person over tid utsettes for negativ behandling fra en eller flere på jobben
Kan føre til
 • psykiske helseplager

27 %

 

Alle
sysselsatte:

16 %

Opplever høye krav og lav kontroll på jobb

Knyttet til
 •  stor arbeidsmengde, høyt jobbtempo og liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

18 %

 

Alle
sysselsatte:

12 %

Opplever høy grad av rollekonflikt

Knyttet til
 • håndtering av motstridende forespørsler og forventninger fra kunder, ledere og kolleger
 • opplevelsen av at oppgaver burde vært gjort annerledes
 • manglende ressurser for å løse arbeidsoppgavene
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • hodepine
 • psykiske plager

Helseutfall innen overnatting og servering

15 %

oppgir hudplager

1 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

36 %

oppgir smerter i beina

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

28 %

oppgir psykiske plager

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

22 %

oppgir armsmerter

3 av 4

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

38 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

3 av 4

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Mer om bransjen

 • 48 % jobber skift/turnus
 • Om lag 45 % er innvandrere

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.