Gå til innhold
Meny

Innsats-belønning ubalanse

Opplevd ubalanse mellom innsats og belønning på jobben kan medføre økt risiko for psykiske helseplager og uførhet.

Innsats−belønning-modellen[1] kobler jobbkravene til ulike typer belønninger ansatte får for jobben de gjør. I modellen defineres arbeidet som en kontraktfestet bytteprosess, hvor innsatsen blir målt i forhold til ulike typer kompensasjon knyttet til belønning. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes ifølge modellen av at det er balanse mellom den innsatsen som legges ned i arbeidet, og anerkjennelsen og belønningen som mottas. Belønning handler ikke bare om kontraktsfestede forhold som lønn, men også andre forhold som karrieremuligheter, jobbsikkerhet og status i form av utviklingsmuligheter og uttelling for utdanning og kompetanse.

Ubalanse mellom innsats og belønning er i flere systematiske kunnskapsoppsummeringer rapportert å være en mulig risikofaktor for framtidige søvnforstyrrelser[2], depressive lidelser[3] og angst- og depresjonssymptomer[4][5]. Slik ubalanse er også knyttet til høyere risiko for sykefravær på grunn av psykiske diagnoser[6]. En systematisk kunnskapsoppsummering fra STAMI konkluderer med at innsats−belønning-ubalanse er en av flere organisatoriske og psykososiale risikofaktorer for frafall fra arbeidslivet grunnet uførhet[7].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Siegrist, J. Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions.J Occup Health Psychol. 1996;1(1):27

  2. Linton, S. J., Kecklund, G., Franklin, K. A., Leissner, L. C., Sivertsen, B., Lindberg, E., Svensson, A. C., Hansson, S. O., Sundin, O., Hetta, J., Bjorkelund, C., Hall, C. The effect of the work environment on future sleep disturbances: a systematic review.Sleep Med Rev. 2015;23:10

  3. Rugulies, R., Aust, B., Madsen, I. E. Effort-reward imbalance at work and risk of depressive disorders. A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies.Scand J Work Environ Health. 2017;43(4):294

  4. Harvey, S. B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., Bryant, R. A., Christensen, H., Mitchell, P. B. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems.Occup Environ Med. 2017;74(4):301

  5. van der Molen, H. F., Nieuwenhuijsen, K., Frings-Dresen, M. H. W., de Groene, G. Work-related psychosocial risk factors for stress-related mental disorders: an updated systematic review and meta-analysis.BMJ Open. 2020;10(7):e034849

  6. Duchaine, C. S., Aube, K., Gilbert-Ouimet, M., Vezina, M., Ndjaboue, R., Massamba, V., Talbot, D., Lavigne-Robichaud, M., Trudel, X., Pena-Gralle, A. B., Lesage, A., Moore, L., Milot, A., Laurin, D., Brisson, C. Psychosocial Stressors at Work and the Risk of Sickness Absence Due to a Diagnosed Mental Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis.JAMA Psychiatry. 2020;77(8):842

  7. Knardahl, S., Johannessen, H. A., Sterud, T., Harma, M., Rugulies, R., Seitsamo, J., Borg, V. The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement: a systematic review with meta-analyses.BMC Public Health. 2017;17(1):176