Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir søvnvansker

Om lag 30 prosent av alle yrkesaktive oppgir søvnvansker i løpet av siste måned og 38 prosent av disse rapporterer at plagene helt eller delvis skyldes nåværende jobb (280 000 yrkesaktive). Sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive, er andelen som oppgir søvnvansker høyere innen yrker i grunnskolesektoren og helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Vi ser også at profesjonelle kunstnere, industrioperatører, samt kokker og kjøkkenassistenter oppgir søvnvansker i større grad enn gjennomsnittet. Ledere innen helse og utdanning, samt ledere innen tjenesteyting oppgir også verdier over gjennomsnittet.

Spørsmål som er stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært plaget av søvnvansker, for eksempel problemer med innsovning, for tidlig oppvåkning eller at du får for lite søvn? Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Søvn er den viktigste restitusjonsmekanismen for mennesker og er den tilstanden som mennesker periodisk inntar for å hvile; en tilstand med sterkt nedsatt bevissthet. 

Søvnforstyrrelser, forstått som dårlig eller lite søvn grunnet innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig oppvåkning, er i seg selv en uønsket tilstand, men søvnforstyrrelser er også assosiert med psykisk- (Linton 2014,Ohayon 2002, Sivertsen 2009) og somatisk sykdom (Sivertsen 2009), arbeidsskader (Akerstedt 2011), sykefravær (Lallukka, 2013) og uføretrygd (Lallukka, 2011). Døgnrytmeendringer kan medføre søvnforstyrrelser, og arbeidstidsordninger som nattarbeid, men også kveldsarbeid og arbeid som starter før kl. syv på morgenen er assosiert med økt risiko for søvnforstyrrelser (Lie, 2014)  Psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet er også funnet å ha betydning for søvnforstyrrelser (Van Laethem 2013Pereira, 2014). En mulig mekanisme er vedvarende høye psykofysiologiske reaksjoner utløst av psykososiale stressorer og vedlikeholdt av bekymringstanker (allostatisk belastning).

Litteratur

Linton SJ, Kecklund G, Franklin KA, Leissner LC, Sivertsen B, Lindberg E, Svensson AC, Hansson SO, Sundin Ø, and Hetta J. "The effect of the work environment on future sleep disturbances: a systematic review." Sleep medicine reviews 23:10-19.. Sleep medicine reviews 2015; 23.: 10-19.
Van Laethem M, Beckers DGJ, Kompier MAJ, Dijksterhuis A, Geurts SAE.. Psychosocial work characteristics and sleep quality: a systematic review of longitudinal and intervention research. Scand J Work Environ Health 2013; 39: 535–549.
Jennum P, Bonke J, Clark AJ et al. Søvn og sundhet. Rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, København: Vidensråd for Forebyggelse, 2015.