Vennligst vent...Om grafen

Fakta om søvnvansker

I 2019 oppgir 30 prosent av de sysselsatte at de har vært plaget med søvnvansker den siste måneden. 12 prosent oppgir arbeidsrelaterte plager.

Andelen som oppgir søvnvansker har økt siden år 2000, fra 25 til 30 prosent. Arbeidsrelaterte søvnvansker har i samme periode endret seg fra 10 til 12 prosent.

Andelen med søvnvansker totalt varierer fra 13 til 43 prosent mellom yrker, andelen arbeidsrelaterte plager varierer fra 6 til 20 prosent.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Lys blå viser andel som oppgir plagen totalt.

Mørk blå viser andel som oppgir at plagene er arbeidsrelatert.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Søvnvansker er spesielt stort problem blant skiftarbeidere

Søvnvansker (insomni) er en uønsket tilstand som kan innebære innsovningsproblemer, oppstykket søvn, for tidlig oppvåkning, eller en kombinasjon av disse. Forekomsten av søvnvansker i Norge varierer mye på bakgrunn av definisjonene som legges til grunn.

Tapet av søvn som vanskene gir, både i form av mengde og kvalitet, forstyrrer restitusjonsmekanismene som er aktive under søvn. Dette fører til tap av funksjon på dagtid (Krause et al 2017). Personer med søvnvansker har oftere redusert arbeidsevne (Kessler et al 2011), er mer fraværende fra arbeidet (Sivertsen et al 2009), blir oftere ufør (Sivertsen et al 2006), og er mer utsatt for arbeidsulykker (Uehli et al 2014), sammenlignet med personer uten søvnvansker.

Søvnproblematikk er svært relevant for nattarbeid ved skift- og turnusordninger. For arbeidsmiljøforhold generelt er det en rekke studier som viser sammenhenger mellom organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og søvnproblemer, blant annet flere nyere studier fra STAMI med utgangspunkt i data fra den norske yrkesbefolkningen (Johannessen et al 2017, Vleeshouwers et al 2016, Nielsen et al 2021).

Litteratur

Uehli, K. et al. Sleep problems and work injuries: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev 2014; 18: 61-73
Krause, A.J. et al. The sleep-deprived human brain. Nat Rev Neurosci 2017; 18: 404-418