Vennligst vent...Om grafen

Fakta om selvrapportert sykefravær

16 prosent oppgir i 2019 at de i løpet av det siste året har hatt minst ett sykefravær på minst 14 dager. 5 prosent oppgir arbeidsrelatert sykefravær. 

Andelen som oppgir sykefravær er den samme som i år 2000. Andelen som oppgir arbeidsrelatert sykefravær er siden 2009 redusert fra 6,5 prosent til 5,4 prosent. 

Andelen som oppgir sykefravær varierer fra 8 til 27 prosent mellom yrker. Andelen med arbeidsrelatert sykefravær varierer opp til 16 prosent. 

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Sykefravær er et sammensatt fenomen og påvirkes av sosiale, økonomiske og individuelle forhold samt arbeidsmiljøforhold

Sykdom, skade og subjektive helseplager påvirker naturlig nok arbeidsevnen og muligheten for å være i jobb, men behovet for å være borte fra jobb på grunn av sykdom vil i de fleste tilfeller også avhenge av arbeidsplassen, arbeidsoppgavene og mulighetene for tilrettelegging. Arbeidsplassen kan bidra til å redusere fraværet ved forebyggende arbeid, det vil si gjøre en innsats slik at arbeidsrelatert sykefravær ikke blir nødvendig. Forskning tyder på at en vesentlig del av sykefraværet kan skyldes sykdom forårsaket av arbeidsforhold (Mehlum 2011). Våre egne data, basert på selvrapportering, viser at det arbeidsrelaterte fraværet utgjør 34 prosent av sykefravær med varighet over 14 dager. 

En litteraturgjennomgang om ulike arbeidsmiljøforhold som har betydning for sykefraværet, utført ved STAMI, viser at opplevelsen av lav jobbkontroll gir økt risiko for sykefravær (Knardahl et al 2016). Det ble også godt dokumentert at mekanisk eksponering generelt, repetitive bevegelser, bøying av nakke/rygg, kombinasjonen høye krav og lav kontroll og trakassering/mobbing øker risikoen for sykefravær. Videre ble det konkludert med at kontroll i arbeidet, kontroll over arbeidstiden og et positivt sosialt klima reduserte risikoen. Det er også nylig vist økt risiko for sykefravær i kontorløsninger hvor man deler kontor med flere ansatte, sammenlignet med de som jobber i enekontor (Knardahl 2020). 

Litteratur

Knardahl S. et al. Arbeidsplassen og sykefravær - Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 2016; 19: 179-199