Vennligst vent...Om grafen

Fakta om kontakt med biologisk materiale

23 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de er i kontakt med ulike biologiske materialer i sitt daglige arbeid. Dette er på omtrent samme nivå som tidligere år.

Biologiske materialer (samlet) inngår alle indikatorene listet under. 

- Blod, spytt, avføring, urin, biologisk vev eller brukt medisinsk engangsutstyr 

- Kloakk, slam, kompost, fordervet avfall eller lignende

- Levende eller døde dyr, fisk, fjærkre eller skalldyr

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Biologiske faktorer i arbeidsmiljøet kan være smittsomme og ikke-smittsomme

Smittsomme biologiske faktorer inkluderer virus, bakterier, parasitter og sopp. Disse deles inn i ulike smitterisikogrupper ut fra den infeksjonsfaren de representerer. Eksponering kan skje ved at partikler eller dråper (bioaerosol) pustes inn eller svelges, ved hudkontakt med smitteoverflater eller ved gjennomtrengning av huden etter stikk-/kuttskade eller bitt. Smitte kan overføres direkte ved kontakt med avføring, blod, spytt eller andre kroppsvæsker fra mennesker eller dyr som har en infeksjonssykdom, eller som er smittebærere uten å være syke. Den kan også overføres indirekte fra kontaminerte overflater, vann, kloakk, søppel, klær og liknende. Smittsomme mikroorganismer kan forekomme i for eksempel sykehus, tannlegekontorer, laboratorier og barnehager og innenfor jordbruk, husdyrhold, næringsmiddelindustri, renhold, renovasjon og avløp. Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon for å beskytte arbeidstakere mot smitte de kan utsettes for på jobb. Yrkesvaksinasjon kan også gis for å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre eller for å redusere sykefravær og opprettholde beredskapen og kapasiteten på arbeidsplassen. Det er frivillig å ta anbefalte vaksiner.

Ikke-smittsomme biologiske faktorer omfatter levende og døde bakterier, virus, sporer og fragmenter av sopp og bakterier, pollen og midd og deler av disse som endotoksiner, mykotoksiner, glukaner og liknende. Det omfatter også fragmenter av trestøv, kornstøv, melstøv og dyrehår. Eksponering kan medføre irritasjon og obstruksjon i luftveiene, høysnue/rhinitt, kols og astma som kan være allergisk og ikke-allergisk betinget. Jordbruk, skogbruk, sagbruk, avløp og renovasjon (kompostering av husholdningsavfall, rensing av avløpsvann) og næringsmiddelindustri (kornsilo, bakerier, skalldyr- og fiskeindustri) er eksempler på næringer hvor eksponeringer forekommer.

 

Litteratur

Meima M et al. Biological agents and prevention of work-related diseases: a review. European Risk Observatory, Luxembourg: European Agency for Safety and Health at Work, 2020.