Vennligst vent...Om grafen

Fakta om jobbkrav

61 prosent oppgir i 2019 at de har høye jobbkrav.

Andelen som oppgir høye jobbkrav er redusert siden 2009, fra 63 til 61 prosent.

Andelen varierer fra 29 til 82 prosent inndelt i yrker.

Blant alle ansatte oppgir 59 prosent høyt arbeidstempo, og 47 prosent for mye å gjøre på jobben.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Vedvarende høye jobbkrav kan over tid ha negative helseeffekter, særlig dersom de ansatte har begrensede muligheter for å påvirke arbeidsmengde og -tempo.

Høyt arbeidstempo og stor arbeidsmengde er eksempler på kvantitative krav i arbeidslivet. Krav som oppleves som positive utfordringer, og som gjør at man tilegner seg ny kunnskap og utvikler nye ferdigheter, kan være motiverende, bidra til varierte arbeidsoppgaver, økt grad av selvbestemmelse og påvirkningsmuligheter i jobben. Samtidig kan høye jobbkrav over tid ha negative helseeffekter (Linton et al., 2015; Harvey et al., 2017).

I studier av den norske yrkesbefolkningen har høye jobbkrav vist seg å øke risikoen for framtidige nakke-/skuldersmerter og ryggsmerter. Henholdsvis 6 og 8 prosent av tilfellene med slike plager kunne tilskrives høye jobbkrav (Sterud et al., 2013; Sterud et al., 2014). Disse resultatene samsvarer godt med resultatene fra to metaanalyser av forskningslitteraturen på psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og muskel- og skjelettplager (Lang et al., 2012; Hauke et al., 2011). En annen metaanalyse konkluderer også med en mulig sammenheng mellom høye jobbkrav og økt risiko for depresjon (Harvey et al., 2017).

Høye jobbkrav alene har ikke vist seg å øke risikoen for sykefravær (Knardahl et al., 2016), men en nyere metaanalyse indikerer en mulig sammenheng mellom sykefravær og psykiske diagnoser (Duchaine et al., 2020).  

Litteratur

Knardahl, S. et al. Arbeidsplassen og sykefravær -Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 2016; 19: 179-199