Vennligst vent...Om grafen

Fakta om ryggplager

I 2019 oppgir 37 prosent at de har hatt ryggplager den siste måneden. 16 prosent oppgir arbeidsrelaterte plager.

Andelen som oppgir ryggplager har økt siden 2000, fra 29 til 37 prosent. Arbeidsrelaterte ryggplager har i samme periode ligget stabilt mellom 15 og 16 prosent. 

Andelen med ryggplager totalt varierer fra 25 til 52 prosent mellom yrker, og andelen med arbeidsrelaterte plager varierer fra 6 til 34 prosent.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Lys blå viser andel som oppgir plagen totalt.

Mørk blå viser andel som oppgir at plagene er arbeidsrelatert.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Psykososiale og mekaniske faktorer på arbeidsplassen har betydning for ryggplager

Smerter i korsryggen eller nedre del av ryggen er en vanlig årsak til sykmeldinger og uføretrygd. Smertene kan være akutte og forbigående eller utvikle seg til å bli kroniske og langvarige. Årsakene kan være mange. Fallulykker, ubekvemme løft eller små belastninger i arbeidshverdagen som over tid fører til slitasje, er noen eksempler. 

Mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som har vist seg å ha sammenheng med korsryggsmerter er tunge og ubekvemme løft, langvarig stående arbeid og arbeid på huk eller knær. Videre har vedvarende eksponering for vibrasjoner som påvirker hele kroppen, som arbeid i større kjøretøy, også vist seg å gi økt risiko for ryggplager. Liten grad av selvbestemmelse i jobben, monotont og ensformig arbeid og høye jobbkrav er blant de viktigste psykososiale risikofaktorene for korsryggsmerter.

En studie fra STAMI rapporterte høye jobbkrav og lav kontroll som de viktigste psykososiale risikofaktorene for korsryggsmerter. De viktigste mekaniske risikofaktorene for korsryggsmerter var løft i ubekvemme stillinger, arbeid på huk eller knær og arbeid i stående stilling mesteparten av arbeidsdagen. Studien anslår at nærmere 42 prosent av tilfellene med moderate til alvorlige korsryggsmerter var relatert til eksponering på jobb (Sterud et al., 2013).

Det er store individuelle forskjeller på hvor stor belastning ryggen tåler. Noen typer ryggplager kan forebygges eller bedres ved tilpasset fysisk aktivitet og trening.

Litteratur

Veiersted, K.B. et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus. STAMI-rapport. Årg. 18, nr. 6, Oslo: STAMI, 2017.