Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen hjemmetjenesten

Om lag 53 000 personer jobber i hjemmetjenesten. Flest jobber som pleie- og omsorgsarbeider eller sykepleier.

84 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

54 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

23 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

78 % jobber turnus

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen hjemmetjenesten

I hjemmetjenesten oppgis 1 av 2 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

28 %

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Løfter i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • brukere som skal løftes og forflyttes
 • tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men til sammen utgjør uheldig belastning
Kan føre til
 • utvikling av langvarige ryggsmerter

70 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Er i kontakt med kroppsvæsker

Knyttet til
 • daglig stell
 • hyppig kontakt med kroppsvæsker som urin, avføring, spytt og blod
Kan føre til
 • smitte fra sykdomsfremkallende bakterier og virus

54 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Utfører vått arbeid

Knyttet til
 • hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe eller desinfeksjonsmidler
 • langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem
 • økt risiko for å slutte i jobben

51 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med brukere
 • håndtering av sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra brukere
 • det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • psykiske helseplager

19 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • kommentarer om kropp og utseende
 • nærgående blikk
 • fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert jobbengasjement
 • ønske om å slutte i jobben

41 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver og egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

17 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • vold eller trusler om vold fra brukere eller pårørende
 • slag, spark, dytting og lugging
Kan føre til
 • skader
 • søvnvansker
 • psykiske plager
 • at man ønsker å slutte i jobben

Helseutfall innen hjemmetjenesten

Høyt sykefravær

Sykefraværet i hjemmetjenesten er høyt sammenlignet med gjennomsnittet for alle bransjer

Les mer om sykefravær

34 %

er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uken

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

17 %

oppgir hudplager

2 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

51 %

oppgir ryggsmerter

5 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggsmerter

36 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

Fraværsskade

Risikoen for fraværsskade er mer enn fordoblet sammenlignet med gjennomsnittet for alle bransjer

Les mer om arbeidsskader

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.