Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen godstransport, post og lagring

Om lag 76 000 personer jobber innen godstransport, post og lagring på land. Flest jobber som sjåfør, lager- og transportmedarbeider eller i kundeserviceyrker.

80 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

34 % har grunnskole som høyeste utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
18 %

31 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen godstransport, post og lagring

I godstransport, post og lagring oppgis 1 av 4 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

51 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Har monotone arbeidsoppgaver

Knyttet til
 • få og enkle arbeidsoperasjoner som gjentas store deler av dagen
 • begrensede muligheter for faglig utvikling
Kan føre til
 • redusert trivsel og motivasjon
 • plager i armer, hender og rygg, avhengig av arbeidsoppgavene

15 %

 

Alle
sysselsatte:

%

Utsettes for helkroppsvibrasjoner

Knyttet til
 • vedvarende vibrasjoner som påvirker hele kroppen, fra kjøretøy som for eksempel bil, tog eller trailer
Kan føre til
 • korsryggssmerter

14 %

 

Alle
sysselsatte:

10 %

Opplever lav lederstøtte

Knyttet til
 • at man får lite støtte og hjelp av leder
 • at arbeidsresultater sjelden/aldri blir verdsatt
 • at leder ikke behandler ansatte rettferdig/upartisk
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

35 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Har nylig opplevd nedbemanning

Knyttet til
 • om virksomheten man jobber i har gjennomført nedbemanning i perioden 2016 til 2019
 • opplevelse av å stå i fare for å miste arbeidet på grunn av nedlegging, nedbemanning eller andre årsaker
Kan føre til
 • søvnforstyrrelser og psykiske plager
 • lav trivsel og tillit til arbeidsplassen
 • intensjoner om å slutte i jobben

29 %

 

Alle
sysselsatte:

20 %

Løfter tungt

Knyttet til
 • løft, forflytning og manøvrering av varer, gods og gjenstander over 20 kg
Kan føre til
 • akutte forbigående ryggsmerter
 • utvikling av langvarige smerter

41 %

 

Alle
sysselsatte:

16 %

Kan puste inn støv, røyk eller eksos

Knyttet til
 • eksos, støv, røyk eller avgasser fra maskiner, kjøretøy, mekaniske prosesser eller trafikk
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

14 %

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • lyd fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og motorer
Kan føre til
 • gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy
 • økt risiko for skader og ulykker når kommunikasjon og oppmerksomhet påvirkes eller varselsignaler overdøves

Helseutfall innen godstransport, post og lagring

47 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

2 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

22 %

oppgir øresus og nedsatt hørsel

2 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nedsatt hørsel og øresus

40 %

oppgir ryggsmerter

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggsmerter

Luftveisplager

Luftveisplager er mer utbredt i denne bransjen enn for yrkesaktive generelt

Les mer om luftveisplager og -sykdommer

Mer om bransjen

 • 35 % opplever at det er en økt risiko for å bli utsatt for en ulykke på jobb
 • 45 % arbeider alene
 • Om lag 1 av 5 er innvandrere

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.