Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen varehandel

Om lag 298 000 personer jobber innen varehandel (uten bilhandel). Flest jobber som butikkmedarbeider, selger eller leder.

50 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

19 % er yngre enn 25 år

ALLE SYSSELSATTE:
10 %

79 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

39 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen varehandel

I varehandel oppgis 1 av 3 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

46 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Jobber stående

Knyttet til
 • at mye av arbeidet foregår stående uten mulighet for hvile, for eksempel ved skranke eller i butikk
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg

5 %

 

Alle
sysselsatte:

4,5 %

Opplever uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • kommentarer om kropp og utseende
 • nærgående blikk
 • fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert engasjement
 • ønske om å slutte i jobben

34 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Har monotone arbeidsoppgaver

Knyttet til
 • arbeidsoppgaver som gjentas store deler av dagen
 • begrensede muligheter for faglig utvikling
Kan føre til
 • redusert trivsel og motivasjon

23 %

 

Alle
sysselsatte:

20 %

Løfter tungt

Knyttet til
 • løft eller forflytning av varer og gjenstander over 20 kg
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende muskel- og skjelettplager

19 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • varehåndtering og rydding i høye hyller eller stativ

   

Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager

2,6 %

 

Alle
sysselsatte:

1,9 %

Opplever plaging eller ubehagelig erting fra leder

Knyttet til
 • at man over tid utsettes for negativ behandling fra leder
 • situasjoner der den som rammes har vanskelig for å forsvare seg
Kan føre til
 • psykiske helseplager

24 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

Helseutfall innen varehandel

36 %

oppgir smerter i beina

3 av 7

oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

26 %

oppgir psykiske plager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager og sykdommer

42 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

31 %

oppgir hodepine

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

20 %

oppgir armsmerter

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

Fraværsskader

Risikoen for fraværsskader er noe høyere enn gjennomsnittet for alle bransjer

Les mer om arbeidsskader

Mer om bransjen

 • 28 % jobber alene
 • 30 % oppgir at de er medlem av en fagforening

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.