Flere arbeidsmiljøfaktorer har sitt opphav i fysikken, som støy, vibrasjoner og ioniserende stråling. De kan forekomme når arbeidet utføres, eller kjennetegne omgivelsene der arbeidet utføres, og dermed påvirke helsen og trivselen til dem som utfører arbeidet, og dem som befinner seg på arbeidsplassen.