Tunge løft, uheldige arbeidsstillinger og gjentakende og ensidige bevegelser er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for utviklingen og forverringen av muskel- og skjelettplager.